Yhdistyksemme

Mikä TOSI on?

 

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry on Julkis– ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn yksityisen opetus– ja sivistysalan ammatillinen, valtakunnallinen yhdistys. Keskusjärjestömme on STTK. TOSI perustettiin 19.11.1994.

 

Yhdistyksen numero Jytyssä: 764

 

Keitä olemme, mitä teemme?

Jäsenemme työskentelevät yksityisen opetusalan oppilaitoksissa: urheilu– ja liikunta-alan oppilaitoksissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, opintokeskuksissa, kansalais– ja työväenopistoissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, erityisoppilaitoksissa jne. Työskentelemme toimistoissa, kirjastoissa,  opetustehtävissä, atk-tukihenkilöinä, keittiöissä, valvonta–, huolto- ja korjaustehtävissä, yrittäjinä…

Meitä tosilaisia on lähes 550 ja jytyläisiä n. 50 000, joten yhdessä meissä on jytyä!

Sinä jäsen => yhdistyksesi TOSI ry => liittosi Jyty ry => keskusjärjestösi STTK

 

TOSI toimintaa

Toimimme aktiivisesti liittomme Jytyn piirissä jäsentemme etujen puolustajana. Yhdistys tukee työpaikkakohtaista edunvalvontaa sekä jäsenten osallistumista Jytyn järjestämään koulutukseen ja tapahtumiin. Katso lisää...

550 tosilaista asuu eri puolilla Suomea.  (1/2018)

 


Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry on Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn valtakunnallinen jäsenyhdistys.