Tapahtumien korvaukset

Laskujen lähettäminen (kaikki laskut lähetetään puheenjohtajalle)

TOSI siirtyy vuoden 2018 alussa kirjanpidon tositteiden sähköiseen arkistointiin.

Matkalaskut ja muut laskut tositteineen voi lähettää myös sähköisessä muodossa joko tekstiviestin liitteenä (selkeä kuva) tai sähköpostin liitteenä. Laskun lähettäjän tunnistaminen ja laskun "allekirjoittaminen" tapahtuu henkilökohtaisen puhelinnumeron (sama kuin jäsenrekisterissä tai muuten varmistettavan) tai sähköpostiosoitteen (esim. sama kuin jäsenrekisterissä tai muuten varmistettavan) avulla. Säilytä alkuperäiset tositteet.

Lähetä laskut:

Sähköisesti: tosi.mkivirinta@gmail.com tai 040 725 3407

Paperisena: kysy yst. kotiosoite sähköpostitse tai tekstiviestillä

Matkalaskulomakkeet

Tapahtuman nimi

IlmoittautuminenKulujen korvaukset  ja omavastuut     Laskutus
TOSIn järjestämät virkistystapahtumatIlmoittautumistapa ilmoitetaan jäsenkirjeessä ja TOSI ry:n www-sivuilla.

TOSI maksaa osallistumiskulut.

Omavastuu 50 euroa (maksetaan takaisin vain lääkärintodistusta vastaan).

Matkat korvataan Jytyn koulutuksen matkustusohjeen mukaisesti. **)

Lasku puheenjohtajalle. Laskun  liitteenä matkaliput ja tositteet kuluista.
Jytyn paikallisyhdistysten tapahtumatEnnen tapahtumaa anomus puheenjohtajalle

Tuki enintään 50 euroa osallistumiskuluihin ja matkakuluihin.

Lasku puheenjohtajalle. Laskun liitteenä tositteet kuluista.
Jytyn alueelliset tapahtumat ja koulutukset, mm. työhyvinvointipäivätEnnen tapahtumaa tieto koulutusvastaavalle. Jäsen ilmoittautuu itse, jos tilaisuuden järjestäjät eivät erikseen mainitse muuta ilmoittautumistapaa.

TOSI maksaa osallistumiskulut.

Omavastuu 50 euroa (maksetaan takaisin vain lääkärintodistusta vastaan).

Matkat korvataan Jytyn koulutuksen matkustusohjeen mukaisesti. **)

Lasku puheenjohtajalle. Laskun liitteenä tositteet kuluista.
Jytyn valtakunnalliset tapahtumat (mm. Syyspäivät)

Ennen tapahtumaa tieto koulutusvastaavalle. Jäsen ilmoittautuu itse, jos ei ilmoteta erikseen ilmoita muuta ilmoittautumistapaa.

TOSI maksaa osallistumiskulut.

Omavastuu 50 euroa (maksetaan takaisin vain lääkärintodistusta vastaan).

Lasku puheenjohtajalle. Laskun liitteenä tositteet kuluista.

JYTYn järjestämät henkilöstön edustajien koulutukset

(luottamusmiesten perusopinnot, luottamusmiesten teemakurssit, luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus)

Ennen tapahtumaa tieto koulutusvastaavalle. Jäsen ilmoittautuu itse, jos tilaisuuden järjestäjät eivät erikseen mainitse muuta ilmoittautumistapaa.

JYTY maksaa luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun koulutuskustannukset (kurssimaksu, majoitus, ruokailut, matkat).

TOSIlta laskutettavat korvaukset:

*) Matkalasku puheenjohtajalle. Laskun  liitteenä matkaliput ja tositteet kuluista.

TOSI ry maksaa päivärahat  osallistujille valtion matkustussäännön mukaan.

Ammatilliset opintopäivätEnnen tapahtumaa tieto koulutusvastaavalle. Jäsen ilmoittautuu itse, jos tilaisuuden järjestäjät eivät erikseen mainitse muuta ilmoittautumistapaa.Matkat maksaa Jytyliitto (ko. ammattiryhmään kuuluvalle).

Ei TOSIlta laskutettavia kuluja (matkalaskut laskutetaan JYTYltä).

TOSINUORET

Jytyliiton ja STTK:n järjestämät nuorisotapahtumat

Ennen tapahtumaa tieto koulutusvastaavalle. Jäsen ilmoittautuu itse, jos tilaisuuden järjestäjät eivät erikseen mainitse muuta ilmoittautumistapaa.

Ei omavastuuta.

Matkat korvataan Jytyn koulutuksen matkustusohjeen mukaisesti. **)

TOSIlta laskutettavat korvaukset:

Lasku puheenjohtajalle. Laskun  liitteenä matkaliput ja tositteet kuluista.
Muut tapahtumat ja koulutuksetAnomus puheenjohtajalle.Kulujen korvaamisesta päätetään tapauskohtaisesti. 
Työpaikkatoiminnan tuki   
Luottamusmiehen kahvirahaEi tarvitse anoa ennakkoon. Tarkoitettu luottamusmiestilaisuuden tarjoiluihin.Enintään 20 e / jäsen kahdesti vuodessa.Lasku liitteineen puheenjohtajalle: tositteet kuluista sekä muistio käsitellyistä asioista + osallistujaluettelo (edellytys korvauksen saamiselle).
Virkistysraha - työpaikan yhteisöllisen toiminnan tukemiseen tai ammatilliseen verkostoitumiseen (muut tosilaiset, muut oman alan työntekijät)

Ennen tapahtumaa puheenjohtajalle anomus, josta tulee selvitä virkistystapahtuman luonne, osallistujamäärä sekä arvioidut kulut ja toiveet ennakkomaksusta.

Katso lisätietoja Jäsenedut-sivulta (työpaikkatoiminnan tuki).

Enintään 30 e / jäsen kerran vuodessaLasku puheenjohtajalle. Laskun liitteenä tositteet kuluista.

*) TOSI ry maksaa niiden henkilöstön edustajien kulut, joita JYTY ei maksa (esim. varaluottamusmies, työsuojelutoimikunnan jäsen, yhdistyksen puheenjohtaja/edunvalvontavastaava).

Matkakulujen korvaaminen: Jytyn matkustussäänön mukaan **). Jos TOSI maksa matkakulut, niin taksin käytöstä tai muista erityisjärjestelyistä on sovittava etukäteen puheenjohtajan kanssa.

**) Oma auto (ei tarvitse erikseen anoa): kilometrikorvaus on 0,20 €/km. Kyydissä olevista matkustajista maksetaan 0.05 € /matkustaja/matkustettu kilometri. Julkista liikennettä käyttäessä maksetaan lippuja vastaan korvaukset.
 

Yhteystietoja:

  • Koulutusvastaava Tarja Meriluoto, tarja.meriluoto@haaga-helia.fi
  • Puheenjohtaja Mervi Kivirinta tosi.mkivirinta@gmail.com

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.1.2018.