Tapahtumien korvaukset

Laskujen lähettäminen (kaikki laskut lähetetään puheenjohtajalle)

Matkalaskut ja muut laskut tositteineen sähköpostin liitteenä.

Säilytä alkuperäiset tositteet.

 

Muista merkitä jäsennumero hakemukseen.

Lähetä laskut: tosi.meriluoto@gmail.com

 

Matkalaskulomakkeet

Tapahtuman nimi

IlmoittautuminenKulujen korvaukset  ja omavastuut     Laskutus
TOSIn järjestämät virkistystapahtumat

Ilmoittautumistapa ilmoitetaan uutiskirjeessä

ja TOSI ry:n nettisivuilla ja somessa.

TOSI maksaa osallistumiskulut.

Omavastuu 60 euroa (maksetaan takaisin vain lääkärintodistusta vastaan).

Matkat korvataan Jytyn koulutuksen matkustusohjeen mukaisesti. **)

Lasku puheenjohtajalle. Laskun  liitteenä matkaliput ja tositteet kuluista.
Jytyn paikallisyhdistysten tapahtumat

Ennen tapahtumaa anomus puheenjohtajalle

tosi.meriluoto@gmail.com

Tuki enintään 60 euroa osallistumiskuluihin ja matkakuluihin.

Lasku puheenjohtajalle. Laskun liitteenä tositteet kuluista.
Jytyn alueelliset tapahtumat ja koulutukset, mm. työhyvinvointipäivät

Ennen tapahtumaa tieto

koulutusvastaavalle anneleena.rapo@gmail.com

Ilman ennakkoilmoittautumista korvauksia ei makseta.
Jäsen ilmoittautuu itse, jos tilaisuuden

järjestäjät eivät erikseen mainitse muuta ilmoittautumistapaa.

TOSI maksaa osallistumiskulut ennakkoilmoittautuneille.

Omavastuu 60 euroa (maksetaan takaisin vain lääkärintodistusta vastaan).

Matkat korvataan Jytyn koulutuksen matkustusohjeen mukaisesti. **)

Lasku puheenjohtajalle. Laskun liitteenä tositteet kuluista.
Jytyn valtakunnalliset tapahtumat (mm. Syyspäivät)

Ennen tapahtumaa tieto koulutusvastaavalle 

anneleena.rapo@gmail.com
Ilman ennakkoilmoittautumista korvauksia ei makseta.
Jäsen ilmoittautuu itse, jos ei ilmoteta erikseen ilmoita muuta ilmoittautumistapaa.

TOSI maksaa osallistumiskulut ennakkoilmoittautuneille.

Omavastuu 60 euroa (maksetaan takaisin vain lääkärintodistusta vastaan).

Lasku puheenjohtajalle. Laskun liitteenä tositteet kuluista.

JYTYn järjestämät henkilöstön edustajien koulutukset

(luottamusmiesten perusopinnot, luottamusmiesten teemakurssit, luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus)

Ennen tapahtumaa tieto koulutusvastaavalle 

anneleena.rapo@gmail.com

Ilman ennakkoilmoittautumista korvauksia ei makseta.
Jäsen ilmoittautuu itse, jos tilaisuuden järjestäjät eivät erikseen mainitse muuta ilmoittautumistapaa.

JYTY maksaa luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun koulutuskustannukset (kurssimaksu, majoitus, ruokailut, matkat).

TOSIlta laskutettavat korvaukset:

*) Matkalasku puheenjohtajalle. Laskun  liitteenä matkaliput ja tositteet kuluista.

TOSI ry maksaa päivärahat  osallistujille valtion matkustussäännön mukaan.

Ammatilliset opintopäivät

Ennen tapahtumaa tieto koulutusvastaavalle 

anneleena.rapo@gmail.com

Jäsen ilmoittautuu itse, jos tilaisuuden järjestäjät eivät erikseen mainitse muuta ilmoittautumistapaa.

Osallistumismaksut maksaa yhdistys ja matkat maksaa Jytyliitto (ko. ammattiryhmään kuuluvalle).

Osallistumismaksut laskutetaan yhdistykseltä  ja matkalaskut laskutetaan JYTYltä.

TOSINUORET

Jytyliiton ja STTK:n järjestämät nuorisotapahtumat

Ennen tapahtumaa tieto koulutusvastaavalle

anneleena.rapo@gmail.com
Ilman ennakkoilmoittautumista korvauksia ei makseta.
Jäsen ilmoittautuu itse, jos tilaisuuden järjestäjät eivät erikseen mainitse muuta ilmoittautumistapaa.

Ei omavastuuta.

Matkat korvataan Jytyn koulutuksen matkustusohjeen mukaisesti. **)

TOSIlta laskutettavat korvaukset:

Lasku puheenjohtajalle. Laskun  liitteenä matkaliput ja tositteet kuluista.
Muut tapahtumat ja koulutukset

Anomus puheenjohtajalle

tosi.meriluoto@gmail.com

Kulujen korvaamisesta päätetään tapauskohtaisesti. 
Työpaikkatoiminnan tuki   
Luottamusmiehen kahvirahaEnnen tapahtumaa anomus puheenjohtajalle. Tarkoitettu luottamusmiestilaisuuden tarjoiluihin.Enintään 20 e / jäsen kahdesti vuodessa.Lasku liitteineen puheenjohtajalle: tositteet kuluista sekä muistio käsitellyistä asioista + osallistujaluettelo (edellytys korvauksen saamiselle).
Virkistysraha - työpaikan yhteisöllisen toiminnan tukemiseen tai ammatilliseen verkostoitumiseen (muut tosilaiset, muut oman alan työntekijät)

Ennen tapahtumaa puheenjohtajalle anomus, josta tulee selvitä hyvinvointitapahtuman luonne, osallistujamäärä sekä arvioidut kulut ja toiveet ennakkomaksusta.

Katso lisätietoja Jäsenedut-sivulta (työpaikkatoiminnan tuki).

Enintään 30 e / jäsen kerran vuodessaLasku puheenjohtajalle. Laskun liitteenä tositteet kuluista.

*) TOSI ry maksaa niiden henkilöstön edustajien kulut, joita JYTY ei maksa (esim. varaluottamusmies, työsuojelutoimikunnan jäsen, yhdistyksen puheenjohtaja/edunvalvontavastaava).

Matkat maksetaan edullisimman matkustustavan mukaan, pääsääntöisesti junan tai linja-autoliikenteen taksan perusteella. Julkisia liikenneyhteyksiä käytettäessä matkalaskuun on aina liitettävä matkoista kuitit

Matkakulujen korvaaminen: Jytyn matkustussäänön mukaan **). Jos TOSI maksa matkakulut, niin taksin käytöstä tai muista erityisjärjestelyistä on sovittava etukäteen puheenjohtajan kanssa.

**) Oma auto (ei tarvitse erikseen anoa): kilometrikorvaus on 0,20€/km. Kyydissä olevista matkustajista maksetaan 0.05 € /matkustaja/matkustettu kilometri. Julkista liikennettä käyttäessä maksetaan lippuja vastaan korvaukset.
 

Yhteystietoja:

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.1.2021